Jeugdgezondheidszorg

Met behulp van slimme IT-oplossingen ondersteunen we de jeugdgezondheidszorg. Dit doen wij o.a. met een kinddossier en een ouderportaal. 

Onze oplossingen

Ouderdossier

Een passend antwoord op ouderregistraties, alle gegevens van en over ouders en verzorgers op één plek.

Kinddossier

Met het jeugddossier heb je alle relevante informatie van het kind op één scherm, waar en wanneer dat nodig is. 

Preventus Ouderdossier:

Een passend antwoord op ouderregistraties, alle gegevens van en over ouders en verzorgers op één plek.
 

 

Preventus Ouderdossier
  • gegevens van ouders in één overzicht;
  • gescheiden ouder- en kindregistratie;
  • eenvoudig in gebruik;
  • geschikt voor gebruik op desktop, tablet en mobiel;
  • tijdsbesparing voor JGZ-professionals

Digitaal Gesprek

De slimme communicatietool tussen ouders en JGZ

 

De uitdagingen van JGZ

Het takenpakket van JGZ is steeds uitgebreider en uitdagender. Om preventiever, gerichter en passender zorg aan te bieden, is de gespreksmodule Digitaal Gesprek ontwikkeld. Dé slimme communicatietool tussen ouders en JGZ. Deze tool is beschikbaar voor ouders via Mijn Kinddossier, voor JGZ-professionals via KD+.

 

Digitaal Gesprek:

  • stimuleert het nemen én houden van de eigen regie door ouders en jeugdigen
  • vereenvoudigt het contact tussen ouders en JGZ
  • is ontwikkeld om JGZ-organisaties te ondersteunen bij een passend zorgaanbod

 

Meer weten over de Digitaal Gesprek module? 

Neem contact op met één van onze consultants Frans Koopmans (Frans.Koopmans@topicus.nl) of Sharda Kraaijeveld (Sharda.Kraaijeveld@topicus.nl). Of bel naar 0570-662662. Zij maken graag een afspraak voor een demo bij jouw organisatie.

Of download meer informatie over Digitaal gesprek:

Informatie digitaal gesprek

pdf

03-01-2022

Het volle vermogen van

het zorgnetwerk benutten met KD+

Goede zorg voor kinderen valt of staat met het verantwoord delen van informatie. Ons digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ) is daarom volledig gericht op verantwoorde samenwerking tussen zorgverleners, gemeentelijke instanties, jeugdigen & ouders.

 

Met het jeugddossier heb je alle relevante informatie van het kind op één scherm, waar en wanneer dat nodig is. Alles wat je nodig hebt, is internet. Je richt zelf de prettigste werkwijze in en kunt het dossier zo uitgebreid maken als jouw organisatie nodig vindt. Zo minimaliseren we de administratieve last, waardoor er meer tijd overblijft voor zorg.

 

Om KD+ zo goed mogelijk op aan te laten sluiten op het werkproces, zijn er modules die je op verzoek kunt toevoegen of weghalen. Wie er beschikking heeft over welke module kun je per medewerker inrichten. Zo krijg je toegang tot de juiste informatie op het juiste moment.

 

Waar wij voor staan

Minimaliseren administratieve lasten van zorgverleners.

Eenvoudige koppelingen met het zorgnetwerk.

Betere afstemming met het zorgnetwerk door informatiedeling.

Waar wij voor staan

Is jouw JGZ-organisatie klaar voor de toekomst?

Met het Preventus Ouderdossier is jouw JGZ-organisatie voorbereid op de toekomst. Het Ouderdossier biedt een gestructureerde gegevensvastlegging van en over ouders die voldoet aan de AVG wetgeving.

De mogelijkheid tot het maken van rapportages en het uitwisselen van gegevens tussen systemen en organisaties, maakt het Ouderdossier een zeer efficiënt en gebruiksvriendelijk systeem.

 

Daarnaast is het Preventus Ouderdossier ‘futureproof’; gegevens van externe programma’s gericht op ouders en gezin (bijvoorbeeld Stevig Ouderschap of Voorzorg) kunnen indien nodig in het Ouderdossier vastgelegd worden.

 

Waarom een apart ouderdossier?

De registratietaken van JGZ-organisaties voor ouders en verzorgers nemen steeds meer toe. De wettelijke eisen op het gebied van ouder– en kindregistraties, de invoering van de ‘22-weken vaccinaties’ van zwangere vrouwen in 2019 en het prenataal huisbezoek van kwetsbare zwangeren (vanaf juli 2022) hebben geleid tot de ontwikkeling van een speciaal ouderdossier; het Preventus Ouderdossier.

 

De voordelen van werken met het Preventus Ouderdossier

 

Alles in één overzicht

In het Preventus Ouderdossier kunnen dossiers aangemaakt worden voor zowel zwangeren, moeders, vaders als andere verzorgers. Alle onderwerpen die van belang zijn voor de zorg, staan in één helder overzicht.

 

Werkprocessen van de JGZ als model gebruikt

Door de werkprocessen van de JGZ als basis voor het Preventus Ouderdossier te gebruiken, biedt het dossier optimale ondersteuning aan de JGZ-professionals.

 

Registratie ouder en kind gescheiden

Registratie van oudergegevens en dossiervorming binnen het DD-JGZ is niet toegestaan. In het Preventus Ouderdossier zijn deze gegevens gescheiden van de gegevens van kinderen. Zo is het Preventus Ouderdossier ook geschikt voor een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

 

Eenvoudig te benaderen

Het Preventus Ouderdossier is een op zichzelf staand en zeer gebruiksvriendelijk product.

De koppeling met KD+ maakt het voor de JGZ-professional heel gemakkelijk om tussen kind- en ouderdossier te wisselen.

 

Optimaal in mobiel gebruik

De mobiele versie van het Preventus Ouderdossier is zeer geschikt voor gebruik tijdens huisbezoeken en levert de JGZ-professional een aanzienlijke tijdsbesparing op.  

 

Gezondheidsonderzoeken

Middels de slimme vragenlijsten module, Topform, wordt de gehele keten ondersteund als het gaat om gezondheidsonderzoeken. De tool maakt het mogelijk om de doelgroep in beeld te krijgen, te bereiken en te beheren.

 

De vragenlijsten zijn gemakkelijk op te bouwen, gebruiksvriendelijk voor de jeugdigen en zetten direct acties (zowel voor de jeugdigen als de professional) in gang waar nodig.

 

Benieuwd hoe andere JGZ organisaties de slimme vragenlijsten inzetten voor gezondheidsonderzoeken?

 

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

 

Vaccinaties & hielprikken

Regionale infectiebestrijding vereist, als het om kinderen gaat, samenwerking van de JGZ, GGD en de gemeente. Om deze samenwerking te ondersteunen en te voldoen aan het vastgestelde vaccinatieprogramma's, bieden wij diverse oplossingen.

 

Vaccinaties:

 

Ondersteuning van de vaccinatieregistratie; o.a. door voorinvulling en attenderingen op ontbreken van toestemmingen of afwijkingen.

 

Hielprik:

 

Inzicht en overzicht van bij welke kinderen een hielprik moet worden afgenomen en bij welke dit al is gebeurd.

 

Wij werken met hoge kwaliteitseisen

ISO 27001
ISO 27001
XIS kwalificatie JGZ
XIS kwalificatie JGZ

Wat wij voor onze partners betekenen

“Door de implementatie van TopForm besparen we veel tijd. Leerlingen vullen de vragenlijst sneller in door het slimme vragenlijst systeem, waardoor er meer tijd overblijft voor administratie van het contactmoment.”
Teammanager
Teammanager
GGD Zaanstreek-Waterland
“We werken graag samen met Topicus. Het is een innovatief bedrijf dat weet wat er speelt binnen de totale wereld van de Jeugdgezondheidszorg. Topicus betrekt ons als gebruikers bij ontwikkelingen van de software, dit levert altijd meerwaarde op.”
Procesontwikkelaar JGZ
Procesontwikkelaar JGZ
Yunio
“Vérian heeft sinds de invoering van het digitale dossier Topicus als leverancier gekozen. Mijn ervaring is dat het werken met één contactpersoon vanuit Topicus de effectiviteit, efficiëntie en de kwaliteit van de samenwerking ten goede komt.”
Jeugdverpleegkundige
Jeugdverpleegkundige
Vérian
“Onze consultant is inhoudelijk goed op de hoogte en kan daarom erg goed meedenken met onze werkprocessen”
Functioneel beheer & Procesmanager
Functioneel beheer & Procesmanager
GGD Fryslân

We werken samen met

tno
trimbos

Download hier onze flyers

Flyer gezondheidsonderzoeken 12+

pdf

12-11-2021

Flyer gezondheidsonderzoeken 0-12

pdf

12-11-2021

Flyer consultvoorbereiding

pdf

12-11-2021

wij denken graag met je mee!
Femke Goedvolk
Propositielead Jeugd
+31(0)6 390 111 32