Betere gesprekken met ouders door slimme consultvoorbereiding in KD+

Als je ouders consult-specifiek informeert, je ze vóór een consult alvast advies geeft en ophaalt wat ze zelf willen bespreken, dan voer je betere gesprekken! En sinds oktober 2021 organiseer je het gemakkelijk via KD+ met onze module Slimme digitale consultvoorbereiding. Het is voor ieder consult in te zetten met vooraf gedefinieerde vragenlijsten. In dit artikel lichten we toe hoe het werkt voor professionals én ouders. Ook delen we wat eerste reacties van professionals op de module.


Hoe werkt slimme digitale consultvoorbereiding?


Met de module kun je ouders eenvoudig voor hun consult alvast digitaal een vragenlijst laten invullen in Mijn Kinddossier. Daarnaast kun je ook advies koppelen aan antwoorden van ouders. Zo komen ze goed geïnformeerd naar het contactmoment en zijn eerste vragen mogelijk al beantwoord. Een voorbeeld hiervan is informatie delen over bedplassen, wanneer een ouder aangeeft dat hier nog steeds sprake van is. Via de vragenlijst kan verder worden toegelicht wat in ieder geval besproken of gedaan gaat worden; inclusief een filmpje of een link naar meer informatie, zoals uitleg over een vaccinatie. JGZ-professionals zien de antwoorden, indicaties en adviezen binnen het contactmoment in het dossier. 


Een stap verder met ‘Van Wiechen’


Wanneer je in een voorbereidende vragenlijst aan ouders vraagt welke onderwerpen zij willen bespreken, stimuleer je ze om hier al eerder over na te denken. En het helpt de professional om hierop in te spelen. Je kunt ook een stap verder gaan en een ouder observaties laten doen met hulp van ‘Van Wiechen filmpjes’. Dit helpt ouders om bewuster naar de ontwikkeling van hun kind te kijken. 


KD+: een overzichtelijk dashboard & gegevens up to date


KD+ is uitgebreid met een dashboard in het dossier. Hiermee kan de JGZ professional in één oogopslag de belangrijkste resultaten zien, zoals scores, indicaties en advies. Als professionals verder willen inzoomen, dan kunnen ze per vraag het gegeven antwoord inzien. Ook kunnen de vragenlijsten en bijbehorende e-mails per contact worden aangepast, zodat dit goed aansluit bij ouders. Daarnaast verwerken we telefoonnummers en e-mailadressen uit de vragenlijsten automatisch in KD+. Een jeugdverpleegkundige bij JGZ Zuid-Holland West hierover: “Fijn dat de telefoonnummers en vaste items vanzelf wijzigen! Dat scheelt een hoop administratie van papier naar dossier.”


Mijn Kinddossier: melding, status en advies


Ouders krijgen per e-mail een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Maar ze worden daarnaast ook direct bij inloggen in Mijn Kinddossier geattendeerd op vragenlijsten die klaarstaan. Met behulp van meer kleurgebruik, is het voor ouders duidelijker welke vragenlijsten zijn afgerond en waar ze nog mee aan de slag moeten. Daarnaast zijn de gegeven adviezen vanuit de vragenlijst niet alleen zichtbaar bij de vragenlijst, maar ook onder het tabblad ‘Advies’ binnen Mijn Kinddossier. 


“Het is fijn dat ouders het advies kunnen teruglezen in Mijn Kinddossier. Dan hoeven ze geen printscreens meer te maken.“

Adviseur jeugd en maatschappelijke ondersteuning bij gemeente Den Haag


Wil je bespreken wat digitale consultvoorbereiding jouw organisatie kan opleveren?


Neem dan contact op met Robbert Geerdinck (Robbert.Geerdinck@topicus.nl) of Femke Goedvolk (Femke.Goedvolk@topicus.nl).

Meer weten over consultvoorbereiding in KD+

Download de informatieflyer