De publieke gezondheid verbeteren

Inzicht bieden en samenwerking bevorderen

Vroegtijdige signalering van gezondheidsproblemen

Het voorkomen en vroegtijdig identificeren van gezondheidsproblemen levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van de bevolking en verlaging van de zorgkosten. Met onze IT oplossingen dragen we bij aan drie verschillende pijlers:

Tijdig identificeren van gezondheidsproblemen

 

Het waarborgen van publieke gezondheidszorg vraagt om samenwerking tussen uiteenlopende organisaties die elk sterk zijn in een ander kennisgebied zoals zorg, IT, gedrag en onderzoek. Met elkaar streven we naar: 

 

Hogere kwaliteit van leven | we hebben kunnen bijdragen aan het terugdringen van sterfte en kostenbesparingen op het gebied van gezondheidszorg.

 

Efficiënt en compleet proces | We kunnen knelpunten slim identificeren in het proces en de effectiviteit van screenings meten en verbeteren.

 

Geautomatiseerde processtappen | We stellen onze software specifiek in voor pop-screening en we zorgen ook voor de verbinding met de systemen van alle betrokken instellingen.

 

Samenwerkingspartijen

LRCB
GGD
Bev