Een nieuwe preventieve “thuisproef” naar hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2

In het najaar van 2023 start een nieuwe proef: 'Ik test'. Het is een onderzoek voor het vroegtijdig opsporen van hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2 aan de hand van een thuistest. De proef gaat plaatsvinden in vier verschillende regio’s. 'Ik test' is een initiatief van de Dutch Cardiovasculair Alliance (DCVA) en wordt ondersteund door Topicus.


Nieuwe proef met thuistesten 

Het aantal hart- en vaatpatiënten, nierpatiënten en patiënten met diabetes type 2 neemt komende jaren sterk toe. Als we nu niets doen, stijgt het totaal aantal chronische hart- en vaatpatiënten naar 1,9 miljoen in 2030. In Nederland bestaat momenteel geen landelijke en laagdrempelige aanpak voor vroege opsporing van hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2. Veel mensen ervaren geen duidelijke symptomen en weten daarom niet dat ze een aandoening hebben. Dankzij dit onderzoek zijn straks, met een eenvoudige en voor iedereen toegankelijke thuistest, een aantal veelvoorkomende aandoeningen vroegtijdig op te sporen. 

 

Het eerder herkennen van hart- en vaatziekten is als een van de vijf topprioriteiten benoemd op de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Ik test'' is een belangrijke stap die ons dichter bij de doelstellingen binnen dit thema moet brengen. Het is een initiatief van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA) in samenwerking met onder andere de Hartstichting, de Nierstichting en het Diabetes Fonds. Topicus ondersteunt deze proef met haar platform PreventUs; van het uitnodigen van de deelnemers en verwerken van (thuistest)data tot aan het doorverwijzen van de deelnemers voor vervolgonderzoeken. LabOnline wordt daarbij ingezet voor de uitwisseling van testresultaten met laboratoria. 

 

160.000 deelnemers starten met 'Ik test'

Voor de proef worden in totaal 160.000 mensen uit de regio’s Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven uitgenodigd om mee te doen. De looptijd van de proef bedraagt 4 jaar. Breda is de eerste regio die start met deze proef in het najaar van 2023. 

 

Deelnemers tussen de 50-75 jaar in de betreffende regio’s krijgen een uitnodigingsbrief en kunnen zich aanmelden voor het onderzoek. De proef bestaat uit een thuistest met (een combinatie van) een hartritmetest, urinetest en een vragenlijst. Een vroege opsporing van (een verhoogd risico op) ziekte kan op deze manier veel gezondheidsschade voorkomen en de gezondheidskosten verlagen.