Integratie JGZ screeningsinstrument Jij en Je Gezondheid in Topicus’ KD+

Toen ze ‘tegenover’ elkaar stonden in een leverancierspitch van GGD Drenthe om het digitaal screenen van jeugd te mogen faciliteren, werd al snel duidelijk: we moeten onze krachten bundelen! Anouk Wisse van GGD Amsterdam en projectleider van Jij en Je Gezondheid en Sander van Loon van Topicus vertellen over de ontstane samenwerking.


Screenen van risicogroepen


Voor het ontstaan van Jij en Je Gezondheid gaan we even terug naar 2014. GGD Amsterdam nam het initiatief om een nieuwe digitale vragenlijst te ontwikkelen voor jongeren in het Voortgezet Onderwijs. Het zou de opvolger worden van de Emovo, een vragenlijst die vooral bedoeld was voor het monitoren en voorlichten van jongeren. Gaandeweg ging de JGZ deze ook gebruiken als input voor de contactmomenten met jongeren, en die functie wilde men in Amsterdam doorontwikkelen. Projectleider Anouk Wisse vertelt over dit proces: “In de opvolger, die we Jij en Je Gezondheid noemden, gingen we op zoek naar de juiste vragen die je moet stellen voor een goede voorbereiding van die contactmomenten. Het doel was om hiermee risicogroepen te screenen. Heel preventief dus. Daarnaast hebben we in die tijd een efficiëntieslag gemaakt wat betreft de uitslagenpagina’s voor zowel de JGZ-professional als de invuller. Ook hebben we ons gericht op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. Tekenend hiervoor is het gebruik van icoontjes. In de loop van de tijd maakten steeds meer JGZ-organisaties gebruik van Jij en Je Gezondheid, waaronder GGD Drenthe. Omdat het een succes was, ontstond bij JGZ Amsterdam de behoefte om uit te breiden naar het Primair Onderwijs. in 2018 zijn we gestart middels een subsidieaanvraag waar ook GGD Drenthe nauw bij betrokken was.”


Eén systeem voor gezondheidsonderzoeken


Topicus verzorgde bij GGD Drenthe al langer het Digitaal Dossier JGZ (DD-JGZ), KD+ genaamd. Toen daar de behoefte ontstond om de gezondheidsonderzoeken digitaler te gaan opzetten, was er de keuze om dit te doen met Jij en Je Gezondheid of met Topicus. Maar dat liep anders. Sander van Loon, Product Owner bij Topicus: “We zagen eigenlijk direct de pluspunten van elkaars systeem. En GGD Drenthe zag dat ook. Jij en Je Gezondheid is – met alle ontwikkelpartners - expert op de inhoud en wij van Topicus zijn dat wat betreft ondersteuning van het gehele proces door techniek. Gezondheidsonderzoeken behelzen niet alleen vragenlijsten, maar ook het meten van lengte en gewicht, het maken van vervolgafspraken en het opbouwen van een dossier. GGD Drenthe had behoefte om dit te doen met één systeem, niet met allerlei losse systemen. Nu we de instrumenten van Jij en Je Gezondheid via onze vragenlijstmodule Topform in het KD+ hebben geïntegreerd, is er één doorgaande lijn binnen dezelfde applicatie.”


“Door de integratie kan meer tijd worden besteed aan goede gesprekken met ouders en jongeren die dat nodig hebben”

Anouk Wisse, projectleider Jij en Je Gezondheid (GGD Amsterdam)


Meer uniformiteit


Binnenkort kan GGD Drenthe van start gaan met de geïntegreerde gezondheidsonderzoeken. Daarmee staat deze weg ook open voor andere gebruikers van het KD+. Sander: “We nemen dit nu mee in ons verhaal en zijn er heel blij mee dat we gevalideerde en betrouwbare vragenlijsten kunnen bieden. Onze klant profiteert hiermee van alle kennis vanuit Jij en Je Gezondheid én de efficiëntie van één systeem. Voor het PO en VO kunnen we dit nu aanbieden, maar we kijken ook al verder naar consult voorbereidende vragenlijsten voor het consultatiebureau.”


Anouk vult aan: “Wie met ons werkt, kan bovendien profiteren van een toekomstig Jij en Je Gezondheid dashboard waarop je gegevens van verschillende gemeentes van deelnemende JGZ organisaties anoniem kan vergelijken. We stellen daarnaast die verzamelde data ook anoniem beschikbaar voor verdiepend onderzoek, om meer verbanden te zien tussen bepaalde gezondheidsproblemen. Zo kan hier beleid op worden gemaakt of risicogroepen worden aangeduid. Dit is ook altijd ons nevendoel geweest.”


Tijd voor het gesprek


Met de integratie van de content van Jij en Je Gezondheid in het KD+ ligt voor JGZ-organisaties een flinke efficiëntieslag binnen handbereik. Sander: “Door de vragenlijsten te kunnen aanbieden via het KD+ maken we de drempel laag en worden JGZ-organisaties weinig gehinderd door hun eigen capaciteitsoverwegingen.” Anouk voegt toe: “Er kan meer tijd worden besteed aan de inhoud, dus aan goede gesprekken met ouders en jongeren die dat nodig hebben. Hierdoor ligt de focus weer meer op de zorg zelf.”