De publieke gezondheid verbeteren

Inzicht bieden en samenwerking bevorderen

Vroegtijdige signalering van gezondheidsproblemen

Het voorkomen en vroegtijdig identificeren van gezondheidsproblemen levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van de bevolking en verlaging van de zorgkosten. Met onze IT oplossingen dragen we bij aan drie verschillende pijlers: